Privacy

Dit is de website van SOS-Polsbandjes.nl en is onderdeel van Dielis.net.

(Vestigingsadres: Kievit 9, 5575 AR te Luyksgestel. Inschrijvingsnummer KvK: 17176836; btw-id: NL002147374B84
Dielis.net verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met onderstaand privacybeleid.

Algemeen
Dielis.net respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Dielis.net draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door Dielis.net verwerkt?
De gegevens die door Dielis.net worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wat doet Dielis.net met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl te delen om u nog beter van dienst te kunnen zijn;
Het kunnen doen van voor u interessante aanbiedingen, acties en dergelijke of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging van uw gegevens
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl hanteren hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Links, advertenties en koppelingen
De websites van Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Uw rechten
U kunt altijd aan Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail of brief naar Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nl sturen. Ook kunt u per e-mail of brief aan Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nll zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per e-mail of brief Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van de nieuwsbulletins gebeurt overigens alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

U kunt zich tot de volgende instantie wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:
Stichting Infofilter, postbus 666, 1000 AR Amsterdam
Telefoon: 0900 6661000
Internet: www.infofilter.nl
Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nl kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid. In dat geval zal Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nl contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Informatie over het privacybeleid van Dielis.net en SOS-Polsbandjes.nl
Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nl kunt u een e-mail of brief sturen naar Dielis.net en/of SOS-Polsbandjes.nl.

Cookie beleid